Base di Conoscenza

Come non acquistare un ponteggio

Stai per acquistare un ponteggio. Navighi su Internet e pensi “ce n’è troppo”. La scelta si rivela più difficile di quanto sembrasse. Oltre alla moltitudine

Storia dei ponteggi nel mondo

Szukając śladów rusztowań w czasach starożytnych można znaleźć ciekawe przykłady zastosowania drewnianych konstrukcji.

Tipologia dei ponteggi

Podziału rusztowań można dokonać w oparciu o różne kryteria, uwzględniające m.in. ich konstrukcję, przeznaczenie, sposób kotwienia, wymaganą dokumentację lub materiały, z których zostały wykonane poszczególne elementy.

Definizione dei ponteggi

Poszukując definicji rusztowania można zajrzeć do kilku źródeł, ale jedno co spaja większość przedstawionych wyjaśnień, to tymczasowość konstrukcji.